Mujeres libres

Rols de gènere

Identitat de gènere

Gènere i espai

Mujeres libres va ser produïda per a la mostra Carmela García. Imatges de(l) poder- cartografia de l’invisible (2017). Una de les línies fonamentals que plantejava el projecte era la construcció de genealogies, és a dir, la recuperació de dones del passat posades en connexió amb les dones del present. Amb aquesta eina, s’obri la porta a la vertebració d’un futur diferent, un futur que no pot mancar de referents femenins que ens permeten construir una identitat sòlida i ser conscients que també les dones han de formar part del discurs públic. La segona clau interpretativa de l’obra de Carmela García és la sororitat: enfront de l’estereotip patriarcal segons el qual les dones competeixen entre si, l’artista recalca la necessitat de treballar des del col·lectiu, des del diàleg i l’horitzontalitat. Finalment, la peça remarca l’ocupació de l’espai públic per part de les dones, històricament segregades a l’àmbit privat.