Palmito amb escena romàntica d’inspiració rococó

Gènere I classe social   
Gènere I indumentària   
Gènere i espai

No és difícil trobar relació en els motius que veiem en aquest palmito amb obres d’artistes consagrats en les quals el galanteig i l’ús del palmito per part de la dama és un tema repetit. El llenguatge del palmito actuarà com una llengua viva que s’expressarà en les festes galants relacionades amb el joc a l’aire lliure, amb el contacte amb la naturalesa, en els quals ja veiem a la dona moderna passejant per una ciutat nova. La ciutat de València, en aquests moments s’està reformant i es promou el passeig i un ambient distès en el qual la dona inicia un joc de seducció en què el palmito estarà molt present. Aquest serà el germen de la revolució que es viurà en breu i que donarà lloc a una nova dona; clau en la seua idea com a icona de la modernitat.