Panell publicitari Rhum Negrita 

Gènere i etnicitat

Gènere i classe social

La publicitat acostuma a utilitzar estereotips, o el que és el mateix imatges simplificades del que ha de ser certa categoria de persones, amb la finalitat que el seu missatge arribe directament al futur/a comprador/a. Els estereotips van acompanyats, molt habitualment, de prejudicis, que són també transferits a partir de la publicitat i assimilats per l’imaginari col·lectiu amb total normalitat. Un dels elements que impliquen discriminació racial són la utilització del diminutiu “negrita” per fer al·lusió a una dona negra, recalcant la infantilizació i la submissió de les dones i de les cultures africanes pel que fa a l’home blanc occidental. També podem recalcar la utilització d’una dona d’origen africà per recalcar el caràcter exòtic de la beguda alcohòlica que es publicita i, finalment, la representació d’aquesta dona negra com una persona de classe social baixa, ja que la indumentària i l’acció de la protagonista del cartell ens remeten a una treballadora que serveix a una altra persona o, en aquest cas, a tots els homes occidentals que compren el producte. El cartell publicitari de Rhum Negrita va ser realitzat en la dècada de 1930, per la qual cosa podríem considerar que la estereotipació que reprodueix és cosa del passat, però la realitat és que la marca continua al mercat en l’actualitat amb el mateix nom i la seva imatge continua vinculada a la d’una dona africana.