Plafó de cuina

Divisió sexual del treball
Dicotomies públic / domèstic

Aquesta escena de cuina al·ludeix als rols que exercien hòmens i dones a finals del segle XVIII en una família de classe baixa. La clara oposició entre estes tasques evidencia que la dona quedava al marge de les activitats intel·lectuals, d’oci o lligades al món exterior. La situació tradicional de la dona la recloïa a casa limitant les seues funcions a l’àmbit domèstic i la seua vida social als actes religiosos. El reformisme il·lustrat va suposar un canvi favorable per a la dona, encara que limitat a les classes altes. Així i tot, la dona exercí en eixa època un important paper en l’economia del país, treballant en tasques agrícoles, la indústria tèxtil, els tallers gremials, el comerç o el servici domèstic. Les tasques exercides pels hòmens d’aquest plafó ens remeten a la imatge de proveïdor d’aliment i suport de la família.