Plantxa

Gènere i treball

El treball del planxat i bugaderia, cobra importància en la revolució industrial, des del segle XIX i fins a mitjan segle XX, es dóna davant la necessitat de roba llavada i planxada per qüestions higièniques i demanda burgesa. Així es crea una estructura de laboral de les planchadoras, sempre dones, sense associar-se en gremis i molt poc valorada, en pèssimes condicions de treball.