Pupitre

Gènere i educació

L’accés a l’educació formal en la comarca de l’Horta es va desenvolupar de manera gradual, limitada i desigual. El model escolar configurat per l’Estat mitjançant la legislació que regularà l’ensenyament entre 1860 i 1940, es correspon amb una societat patriarcal, basada en una interpretació de les diferències entre homes i dones, desfavorable a les segones. La formació estava orientada a la consolidació de la divisió sexual del treball: es va planificar un ensenyament en escoles separades i el currículum femení atenia fonamentalment a qüestions domèstiques. La Llei Moyano de 1857 contempla les següents: “Labors pròpies del seu sexe. Elements del dibuix aplicat a les mateixes labors. Lleugeres nocions d’Higiene domèstica”. Els lleugers avanços produïts en l’etapa republicana cap a la coeducació, van patir una reculada en l’escola del nacional-catolicisme, que, assignà a la dona un rol d’esposa i mare dins de l’àmbit domèstic.