Quadre de Mare de Déu amb xiquet

Infància i gènere

La Mare de Déu amb Xiquet, signada per un artista finisecular austríac, exemplifica l’amplíssim abast dels canvis al discurs religiós sobre el gènere. L’època va estar marcada pel fenomen de la feminització de la religió, caracteritzada pel predomini de les dones en la pràctica del culte, alhora que la pròpia espiritualitat va començar a ser associada amb les característiques atribuïdes a una suposada naturalesa femenina (entre elles sentimentalisme i dolçor). A Espanya, l’ideal neocatòlic de feminitat es va consolidar competint amb altres propostes, com el liberalisme burgès o el feminisme laic. Desitjosa de conservar la fidelitat de les dones, l’Església va anar concedint-los un limitat accés a l’esfera pública, sempre en la seva qualitat de mares i educadores morals. Cap a finals del segle, el model del catolicisme social es va acostar a la pràctica política més conservadora, sense deixar de perpetuar la domesticitat.