Retaule de sant Martín, santa Úrsula i sant Antón

Estereotips de gènere

En la València medieval era habitual que les famílies de posició social i econòmica esplaiada tingueren capelles funeràries per a les quals encarregaven retaules i altres objectes artístics, no solament per a honrar i dur a terme cerimònies en record dels seus avantpassats, si no perquè els seus descendents adquiriren rang nobiliari. Els retaules es dedicaven al titular de la capella que solia ser el patró de qui l’encarregava, per ser el de la seua onomàstica (dia del seu sant), en aquest cas dedicat a sant Martín i santa Úrsula, qui segons la llegenda va patir martiri acompanyada per onze mil verges. L’auge de les llegendes sobre les màrtirs verges indica quins eren els ideals femenins del moment.