Retrat de don Francisco Ignacio Montserrat i la seua dona donya Dolores Caldés

Indumentària i gènere

Gènere i classe social

El retrat en el segle XIX adquireix un ampli desenvolupament convertint-se en una font important d’informació sobre la societat de l’època. La personalitat dels retratats es reflecteix en els seus rostres, la seua forma de posar, la indumentària que utilitzen, fins i tot les joies que porten ens indiquen què paper representava cadascun dels retratats.El matrimoni Montserrat apareix retratat en dos moments diferents de la seua vida, com una jove parella en un retrat amb una certa intimitat familiar, i en dos retrats majestuosos en els que, mentre Francisco va vestit en uniforme amb condecoracions que ens remeten a les seues gestes militars, Dolores porta un vestit de societat, símbol de l’estatus i posició econòmica aconseguida pel marit.