Taulell del trobador i la seua dama 

Gènere i sexualitat

Gènere i classe social

Gènere i indumentària

La representació d’una escena trobadoresca en un taulell de Manises demostra la influència al nostre territori d’aquesta poesia originària d’Occitània i amb ella els seus temes i les seues concepcions del món i de les relacions humanes, una de les quals va ser la del denominat amor cortés. Així, a l’igual que autors valencians como Ausias March o Jordi de Sant Jordi el van tractar a la seua literatura, un objecte coetani és capaç de transmetre sense paraules les qüestions de gènere associades a aquest tema: el domini i la submissió, el desig i l’autocontrol, l’adulteri i la fidelitat, la sensualitat i la sexualitat…