Televisor Emerson

Identitat de gènere

Gènere i història

Rols de gènere

La televisió, com la resta de mitjans de masses de la segona meitat del segle XX, va ser una eina de la dictadura franquista per modelar l’opinió pública i les formes de vida de la ciutadania. Generalment, la programació televisiva buscava l’entreteniment i la banalització, però entre els seus concursos, magazines i sèries penetrava la estereotipació dels rols de gènere i, encara que molt menys explícitament, també es colaven sexualitats i gèneres que es van considerar delicte fins 1979. Els estereotips de gènere acceptats per la moral catòlica i franquista, l’ideal d’home i l’ideal de dona, es mostraven de forma evident a través de la publicitat, com és el cas del conegut anunci de l’aspiradora Ruton i la seua enganxosa cançó “Salvada amb Ruton”, però també en programes com el primer reality show de la televisió espanyola, “Reina per un dia”, que satisfeia els somnis estereotipats de confort de les dones espanyoles del moment. D’altra banda, l’homosexualitat, la bisexualitat i els gèneres aliens al model d’home i dona tradicionals, completament inaudits per al règim franquista, es reflectien en la televisió solament a través de situacions ambigües i que quedaven fora del relat principal.