Escena de granja

Gènere i classe social   
Maternitat
Família i parentiu

Els atributs de la maternitat en les representacions femenines podem trobar-los des d’antic com en les anomenades Venus del Paleolític, en les imatges de deesses lactants en gots grecs o en la iconografia bizantina i medieval de la mare de Déu de la Llet. En aquest cas, l’escena de lactància està descrita amb gran realisme, tant per les postures de la dona i del lactant com per la forma de destapar la camisa per a oferir el pit. Els animals que envolten els personatges, a més de correspondre’s amb espècies reals, podrien allotjar un simbolisme relacionat amb l’escena: conills o llebres podrien interpretar-se com a símbols de fertilitat, procreació i fecunditat. A la França del segle XIX, d’on procedeix el palmito, les mares dels estrats socials baixos alletaven els seus fills, mentre que la burgesia i estrats socials alts recorrien a nodrisses i mestresses de cria.