Formes de rentar

Rols de gènere

En aquest treball l’artista Olga Olivera planteja la qüestió de les Formes de rentar el que en realitat són estudis sobre la higiene, la que fem en el propi cos, una cosa que alhora implica procediments i accions molt més complexos a nivell social. Accions que cal deconstruir. El Higienisme de segle XIX, sota els paradigmes d’una suposada credibilitat científica, va vincular la higiene amb la moral. L’Higienisme proposava no només la neteja dels cossos, sinó una única manera vàlida de viure. Una vida neta implicava l’acceptació d’un model de família religiosa, blanca, heterosexual, monògama, i una sexualitat dirigida exclusivament a la reproducció, on tot el que s’apartava era considerat brutícia. Sota el paraigües d’aquestes ideologies, que van ser acceptades socialment pel gruix de la societat, i que d’alguna manera som hereus, es va construir un model social basat en les exclusions socials. La higiene va servir per justificar un únic model de família, l’heterosexual, les classes socials i les jerarquies. Es va convertir en un tret distintiu, visible, que diferenciava el treballador d’aquell que no treballava, a l’autòcton de l’estranger. Sota la bandera de la higiene es van justificar també determinats comportaments racistes a l’associar marró o negre amb brutícia corporal.