N340 Globalfem

Rols de gènere

Obra de l’artista Ana Navarrete, el projecte N340 Globalfem en el seu conjunt intenta, a través de diversos dispositius (taula de vídeo, cartografies, assaig visual, peces àudio, portal web, base de dades) plantejar un conjunt de problemàtiques creuades entre polítiques econòmiques globals i migracions femenines contemporànies. La N-340 és un lloc de trànsit massiu de mercaderies i cossos: jalonada d’empreses, cadenes de serveis i prostíbuls. Aquesta carretera permet visibilitzar i entendre com els cossos de les dones són una mercaderia que produeix alts beneficis, jugant un paper important en la producció i reproducció del capitalisme globalitzat. Artista, investigadora, i docent a la Universidad de Castilla-la Mancha, el seu interès acadèmic se centra en les pràctiques culturals de resistència relacionades amb moviments i problemàtiques de tipus social així com en l’anàlisi de la identitat de gènere i la violència masclista. Actualment és Investigadora Principal de el projecte de R + D + I AEMA, Arxiu Espanyol de Media Art, destinat a la conservació de l’art de nous mitjans.