Peses de teler
La Lloma de Betxí (Paterna, València)

Divisió sexual del treball
Gènere i espai
Estereotip: àmbit domèstic

Les peses de teler són peces de fang característiques que serveixen per a tibar els fils de la trama. La seua presència reflecteix l’existència d’activitat tèxtil en l’assentament de La Lloma de Betxí, però es desconeix el tipus de teixit i la fibra que utilitzarien. Encara que la interpretació d’aquestes peces s’ha associat sempre a peses que formarien part d’un teler vertical, no es descarta la possibilitat que foren usades per tòrcer les fibres o com debanadores, donada la seua grandària i pes. El treball del teixit es vincula a l’àmbit domèstic i es considera una activitat realitzada per dones. No obstant açò, la investigació no ha valorat la dificultat que comporta la seua realització ni la importància de l’aportació d’aquesta activitat al manteniment econòmic de les societats del passat.