Sala dels personatges il·lustres

Gènere i historia

Rols de gènere

Els termes que designen la sala dels personatges il·lustres al·ludixen a l’ambigüitat del gènere, no obstant això tots els personatges retratats són figures masculines. Aquesta circumstància posa de manifest l’absència de cèlebres valencianes en la història durant segles, encara que algunes van destacar en diverses facetes i van obtenir reconeixement públic, els seus mèrits han estat silenciats per la història. Són diverses les dones que mereixien este lloc: Isabel de Villena (1430-1490), primera escriptora coneguda valenciana; Jerònima Gal·lès, important impressora del segle XVI que va dirigir grans projectes editorials; Margarita i Dorotea de Juanes, qui van pintar admirablement amb el mateix estil que son pare. Durant els segles XVII i XVIII, les dones irrompen en espais públics, no obstant això al segle XIX van patir un retorn a allò que és privat, poques es dedicaren a activitats intel·lectuals però van servir de precedent per a aquelles, que després de la revolució del 68, començaren a avançar cap a l’emancipació.