Talzim

Gènero i cicle vital

El Talzim s’usa per a recol·lectar o arreplegar l’oliva, dins del procés de la producció tradicional de l’oli d’oliva. Fet que segons les seues fases fins al segle XX, tenia un clar caràcter de gènere. En la fase de la batuda on s’arrepleguen a més les olives, de forma tradicional fins als nostres dies, és important comprendre com en aquestes activitats pròpies de les economies familiars han participat tant homes com a dones, si bé és cert que amb preponderància batollaven més els homes i arreplegaven més les dones, però era freqüent que es produïra un sistema de treball en el qual s’alternaven les funcions. És ací on el talzim apareix com a contenidor de les olives recol·lectades, formant part d’un sistema de treball en el qual la divisió per gèneres ha de ser replantejada.