Maternité

Maternité

Maternité Rols de gènere Gènere i historia Maternitat / paternitat La Maternité que representa Julio González en aquest dibuix preparatori per a la seua coneguda La Montserrat reprodueix el prototip de llauradora catalana, una pagesa que destaca per la seua...
Mare de Déu amb l’Infant i sant Joan Baptista xiquet

Mare de Déu amb l’Infant i sant Joan Baptista xiquet

Mare de Déu amb l’Infant i sant Joan Baptista xiquet Família i parentiu Maternitat / paternitat Obra de xicotet format per a la devoció privada amb la imatge de la Mare de Déu amb Jesús i sant Joan xiquets. Aquest tipus de composicions, que s’han conegut...
Bressol

Bressol

Bressol Maternitat / Paternitat Al llarg del segle XIX es va conformar el concepte burgés de família nuclear, que potencia els vincles afectius entre progenitors i la seua descendència i enfoca la paternitat/maternitat cap a l’educació i socialització dels...
Escena de granja

Escena de granja

Escena de granja Gènere i classe social    MaternitatFamília i parentiu Els atributs de la maternitat en les representacions femenines podem trobar-los des d’antic com en les anomenades Venus del Paleolític, en les imatges de deesses lactants en gots grecs o en...